برای پیدا کردن مطلب مورد نظر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید

                                                                                                                                                                        

پایان نامه ارشد

دانلود مقاله c (2665)

1-9 تعاریف و مفاهیم واژه ها 1-10 خلاصه فصلفصل دوم مروری بر ادبیات تحقیق2-1 مقدمه2-2 هوش رقابتی 2-2-1 اهداف سیستم هوشمندی رقابتی 2-2-2 حوزه هوش رقابتی 2-2-3 خواص پنجگانه هوشمندی رقابتی2-2-4 رابطه هوش رقابتی با ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد

دانلود مقاله c (2664)

1-2 بیان مسئله تحقیقمالیات نوعی هزینه اجتماعی است که شهروندان به عنوان بهای خدمات دولت از جمله ایجادرفاه و آسایش و امنیت پایدار، آموزش وپرورش، آموزش عالی و بهداشت و درمان می پردازند. مالیات ابزاری ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد

منبع پایان‌نامه c (2663)

1-6. قلمرو تحقیق51-7. تعاریف نظری و عملیاتی واژه های تحقیق61-7-1.تعاریف نظری61-8. ساختار کلی تحقیق7فصل دوم، مروری بر پیشینه تحقیقمقدمه102-1. قسمت اول: تعارض (تعاریف، تاریخچه و رویکردها)112-1-1. تعریف گروه112-1-2. انواع گروه ها122-1-3. شبکه های رسمی و ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد

تحقیق رایگان c (2662)

2-3- تاریخچه پیدایش مالیات در جهان112-4- تاریخچه پیدایش مالیات در ایران:112-5- مالیه ایران پس از مشروطیت:132-6- بررسی مالیات142 – 7 – نحوه تأسیس‌ ‌و ساختار کلی‌ ‌سازمان امور مالیاتی کشور152 – 8 – وظایف نظام ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد

منابع و ماخذ مقاله c (2661)

متغیرهای تحقیق7روش آماری7روش تجزیه و تحلیل اطلاعات7فصل چهارم11-4. مقدمه22-4. مشخصات عمومی پاسخگویان:24-2-1. جنسیت پاسخگویان24-2-2. سن پاسخگویان34-3. نتیجه سنجش متغیرهای تحقیق41-4-3. نتیجه سنجش متغیر مستقل تحقیق: میزان باورهای غیر منطقی دانشجویان42-4-3. نتیجه سنجش متغیر وابسته تحقیق: ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد

منابع مقاله c (2659)

2-12 عوامل تاثیر گذار بر رفتار شهروندی سازمانی332-13 انواع رفتار شهروندی در سازمان342-14 سیاست های تشویق رفتار شهروندی352-15 رابطه رفتار شهروندی با کیفیت خدمات352-16 رفتار شهروندی سازمانی در قالب تمایز بین واژه های نقش و ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد

پایان‌نامه رایگان c (2658)

10-1 روش گرداوری داده ها811-1 ابزار جمع آوری داده ها812-1 تعاریف واژه ها واصطلاحات پژوهش913-1 خلاصه فصل و ساختار تحقیق11فصل دوممروری بر ادبیات تحقیق122-1 مقدمه132-2تئوری نمایندگی142-2-1مشکلات نمایندگی162-2-2تعمیم مشکل نمایندگی182-2-3- هزینه نمایندگی202-2-4تأثیر سهامداران عمده مالی بر ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد

مقاله c (2657)

2-1- مقدمه132-1-1- نظریه های مربوط به سرمایه فکری152-2-2- تعاریف مختلف سرمایه فکری162-2- 3- مدل های طبقه بندی سرمایه فکری182-2-3-1- ادوینسون و مالونه (1997)192-2-3-2-سویبی (1997)202-2-3-3-طبقه بندی نورتون و کاپلان(1992)212-2-4-روش های اندازه گیری سرمایه فکری232-2-4-1- طبقه بندی ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد

مقاله رایگان c (2656)

2-7-1-2- علامت دادن272-7-2- خطر اخلاقی272-8- شکل گیری مفهوم عدم تقارن اطلاعاتی292-9-علل وقوع پدیده عدم تقارن اطلاعاتی302-10- اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام332-11-مبانی نظری تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش352-12-هزینه سرمایه381-12-1- مفهوم هزینه سرمایه382-12-2 عوامل ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد

دانلود مقاله c (2655)

1-4 هدف کاربردی51-5 سؤالات تحقیق:51-6 فرضیه‏های تحقیق:61-7 تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی71-8 فناوری اطلاعات و ارتباطات71-8-1 تجارت الکترونیکی81-8-2 بانکداری الکترونیکی81-8-3 پول‎شویی81-8-4پولشویی الکترونیکی91-8-5 پولشویی سنتی91-8-6 پولشویی الکترونیک9فصل دوم102-1 مقدمه11 در این سایت فقط تکه ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد

منابع تحقیق c (2653)

گفتار دوم: معاونت در زورگیری:80مبحث ششم: مجازات زورگیری81گفتار اول: اجرای حدمحاربه:81گفتار دوم: مجازات تغریری:83فصل سوم : مطالعه موردی زودگیری85مبحث اول: تحلیل آماری مربوط به تأهل :87مبحث دوم: تحلیل آماری مربوط به سابقه کیفری :88مبحث سوم: ادامه مطلب…